Tmlg s.r.o.

Sme personálna agentúra s celoeurópskou pôsobnosťou. Naloďujeme lodný personál na riečne nákladné a výletné lode. Na výletné lode hotelový aj nautický personál. Na nákladné lode nautický personál na pozici Deksman, Lichtmatros, Voll matros, Botsman, Mašínista, Kormidelník, Kormidelník s patentem a Kapitán.

O nás

Ako agentúra fungujeme síce len od februára 2018 ale v oblasti lodnej dopravy pôsobíme už do roku 2008. Poskytujeme brigády, trvalý pracovný pomer alebo sprostredkovanie práce za jedno rázový poplatok, ktorý samozrejme platí zamestnávateľ – majiteľ plavidla. Zamestnanci na trvalý pracovný pomer TPP u nás sú vyplácaný na mesačnej báze, t.j. každý mesiac k 27 dňu v mesiaci výplata, ako doma tak aj na lodi. Výplata pozostáva so mzdy , nie však s minimálnej plus diéty.  Za zamestnanca sú samozrejme taktiež odvádzané  sociálne odvody, zdravotné odvody a daň. Každý zamestnanec dostane formulár a1 o určenie legislatívy, ktorý hovorí o tom že sú za vás odvádzané odvody na Slovensku. Sprostredkovanie robíme v takom prípade že zamestnávateľ chce mať personál zamestnaný tam kde ma registrovanú firmu, t.j. väčšinou Švajčiarsko alebo Luxemburg, v takomto prípade platí zamestnávateľ – majiteľ plavidla po cca. 2 týždňoch sprostredkovateľovi jedno rázovú províziu za sprostredkovanie. Platy podľa funkcie nájdete detailne rozpísané v sekcii platové podmienky. S pozdravom a prianím úspešne aj dlhodobej spolupráce TMLG s.r.o.

 S kým spolupracujeme?