Ako na kapitánske skúšky v Nemecku

Ako na kapitánske skúšky v Nemecku

Ahojte, Tak a sme tu opäť s novým článkom. Myslím si, že tento Vás bude veľmi zaujímať, a snáď Vám bude aj do budúcna prospešný.  Článok sa volá:  ,,Ako na kapitánske skúšky‘‘. Dozviete sa v ňom stručný, jednoduchý, ale výstižný návod, ako to funguje na skúškach na...
Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu Č. 02/2020

Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu Č. 02/2020

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 856 541, ako prevádzkovateľ verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo, vydáva Príkaz prevádzkovateľa verejného prístavu č. 02/2020 (ďalej aj ako “Príkaz”), podľa...
Rýn: Významná európska rieka vysychá

Rýn: Významná európska rieka vysychá

Rieka Rýn (po nemecky Rhein) je jednou z najdlhších európskych riek, a zároveň jednou z najvýzamnejších prepravných tepien Európy. Po jej prúdoch prepravujú desiatky lodí denne obrovské množstvo najrozličnejších tovarov od autosúčiastok až po uhlie či potraviny. V...
Úvod do lodnej dopravy

Úvod do lodnej dopravy

Pojmom LODNÁ DOPRAVA Označujeme dopravný odbor využívajúci na plnenie prepravných potrieb ľudskej spoločnosti tak námornú, ako aj vnútrozemskú plavbu. Podľa podielu oboch zložiek poznáme preto i riečno-morskú alebo morsko-riečnu plavbu. Vzhľadom na isté špecifiká...