Hamburg: Významné centrum lodného obchodu Európy

Hamburg: Významné centrum lodného obchodu Európy

Prístav Hamburg sa nachádza na veľmi výhodnom mieste medzi Severným a Baltským morom. Ľahký prístup zo Severného mora mu poskytuje rieka Labe. Na druhej strane Stredonemecký prieplav, niekedy nazývaný aj Stredozemský kanál, ponúka vynikajúce dopravné lodné spojenie do...
Povinnosti karantény pre nás neplatia

Povinnosti karantény pre nás neplatia

MDV SR SVD sa v oblasti vnútrozemskej plavby v súvislosti so zabezpečením opatrení na predchádzanie šíreniu prenosného ochorenia zameralo hlavne na: členov posádok plavidiel(lodníkov) vykonávajúcich nákladnú lodnú dopravu, prijatie opatrení na plavebnú prevádzku na...