TEN-T: Európska infraštruktúra lodnej dopravy

TEN-T: Európska infraštruktúra lodnej dopravy

V dnešnom článku sa pozrieme podrobnejšie na veľmi často používanú skratku vo vnútrozemskej lodnej preprave tovarov, TEN-T. Tak schválne, viete čo to znamená?   Skratka TEN-T pochádza z anglického označenia pre plánovanú dopravnú infraštruktúru v rámci Európskej...
4 základné pravidlá bezpečnosti na nákladnej lodi

4 základné pravidlá bezpečnosti na nákladnej lodi

Manipulácia s nákladom na lodi sa v posledných desaťročiach vyvinula z čisto manuálnej obsluhy na činnosť, ktorá sa vykonáva pomocou najmodernejších manipulačných zariadení.  Ľudia však stále zohrávajú dôležitú úlohu pri manipulácii s nákladom, čo v podstate vyvoláva...
Ako funguje lodná doprava (záverečná 4. časť)

Ako funguje lodná doprava (záverečná 4. časť)

Seriál o fungovaní lodnej dopravy dnes zavŕšime posledným, štvrtým článkom, v ktorom sa budeme venovať jednotlivým častiam prístavu a samotnému pohybu tovarov v prístave. V základnom členení areálu prístavu sa plochy prístavu delia na Aquatórium, čiže vodné plochy a...
Ako funguje lodná doprava (časť 3)

Ako funguje lodná doprava (časť 3)

V minulých článkoch zo série “Ako funguje lodná doprava” ste sa už mohli dozvedieť význam jednotlivých základných pojmov z lodnej dopravy, ako aj spoznať rôzne typy plavidiel, ktoré sa pohybujú po vodných cestách. Dnes sa zameriame na prístavy, ktoré ich obsluhujú....
Ako funguje lodná doprava (časť 2)

Ako funguje lodná doprava (časť 2)

V prvom článku zo série “Ako funguje lodná doprava” sme si ozrejmili základné pojmy z lodnej prepravy, jej jednotlivé zložky a ďalšie fundamentálne pojmy. V dnešnom článku si povieme viac o lodných plavidlách. Vodné cesty sa podľa Európskej dohody o hlavných vodných...