Predpokladom poskytovania kvalifikovaných služieb a partnerov spoločnosti TMLG s.r.o. je zvyšovanie našej odbornej spôsobilosti, ktoré je potvrdené certifikátmi a oprávnenia: