Manipulácia s nákladom na lodi sa v posledných desaťročiach vyvinula z čisto manuálnej obsluhy na činnosť, ktorá sa vykonáva pomocou najmodernejších manipulačných zariadení.  Ľudia však stále zohrávajú dôležitú úlohu pri manipulácii s nákladom, čo v podstate vyvoláva možnosti pre široké spektrum problémov, ktoré ohrozujú bezpečnosť posádky.

Lodný personál musí za každých okolností poznať všetky kroky spojené s manipuláciou nákladu. Pozrime sa spoločne na niektoré základné zásady, ktoré je potrebné mať na pamäti pri manipulácii s lodným nákladom z pohľadu člena lodnej posádky. Poznanie týchto zásad totižto môže niekedy znamenať doslova rozdiel medzi životom a smrťou.

 

Noste ochranné pomôcky

Pri premiestňovaní nákladu z jedného miesta na druhé má rozhodujúci význam správne používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri manipulácii s nákladom na lodiach sa musí vždy používať vybavenie ako bezpečnostný postroj, bezpečnostné prilby, bezpečnostná obuv a rôzne ďalšie ochranné pomôcky.

 

Za každých okolností dodržiavajte všetky bezpečnostné nariadenia

Pred manipuláciou s nákladom by mala byť posádka dostatočne informovaná o všetkých bezpečnostných nariadeniach, ktoré sú v platnosti na danej nákladnej lodi. Bez ich znalosti sa totiž vystavuje vážnemu riziku, a to najmä v prípade nepredvídaných udalostí.

K bezpečnostným nariadeniam sa radí aj údržba manipulačných zariadení a ich pravidelná kontrola poškodenia pred každým použitím.

 

Správne používanie zdvíhacích zariadení

Manipulácia s nákladom na lodiach si vyžaduje používanie zdvíhacích zariadení, akými sú oceľové laná, slučky z oceľových lán, háky a háčiky, vysokozdvižné vozíky či žeriavy. Obsluha týchto zariadení vyžaduje dôkladné zaškolenie a manipuláciu v súlade s príslušnými pravidlami a bezpečnostnými nariadeniami.

 

Nikdy nepostávajte pod zdvihnutým nákladom

V prostredí, kde sa manipuluje s nákladom, vždy existuje nebezpečenstvo pádu nákladu. Bohužiaľ už vo svete došlo k viacerým tragickým nehodám, kedy stál človek pod zdvihnutým nákladom.

A preto je v bezpečnostných nariadeniach vždy uvedené, že obluha žeriavu sa musí vždy ubezpečiť, že má pred sebou voľnú cestu na zdvíhanie nákladu. No a taktiež na druhej strane je povinnosťou palubného personálu, aby sa uistil, že nevstupuje do nákladnej cesty daného žeriavu manipulujúceho s nákladom.