Každý z nás asi približne vie, aké palubné funkcie zastávajú jednotliví členovia posádky lode. Dalo by sa povedať, že to patrí k všeobecnému prehľadu. Čo však v skutočnosti vykonávajú? Tak to si priblížime v sérií článkov s názvom “Členovia lodnej posádky”, ktorá postupne poodhalí pracovné povinnosti jednotlivých členov posádky.

V prvej časti sme si predstavili pozíciu Lodného strojníka, no a dnešný diel, ten bude venovaný tej najvyššej pozícii v hierarchii lodnej posádky, pozícii Kapitána.

 

Úloha kapitána na lodi

Pozícia kapitána je vysoko vážená, a to nielen v lodných kruhoch. Je to práve kapitán, kto velí celej lodi. Je zodpovedný za správanie lode, čiže jej smerovanie, ale napríklad aj za bezpečnosť. Loď kormidluje buď sám, alebo na popud vedúcej lode.

Kapitál osobne zodpovedá za vedenie plavidla na danom splavnom úseku vodnej cesty, ktorou sa plaví. Je to služobne najvyšší riadiaci pracovník z celej lodnej posádky. Zodpovedá nielen za samotné plavidlo, ale aj za prepravovaný náklad či osoby, ako aj za samotnú posádku lode.

Pri plavbe do prístavu a z neho osobne riadi plavidlo, takisto aj cez užšie miesta kanálov a iné ťažšie splavné miesta.

Lodná etiketa

Mnoho ľudí si myslí, že kapitál opúšťa potápajúcu sa loď ako posledný. Túto domnienku v nás vytvorili slávne hollywoodske filmy, avšak nie je to úplne tak. V skutočnosti opúšťa potápajúcu sa loď kapitán ako úplne prvý, čím dáva signál na opustenie lode aj ostatnej posádke.

Za bežných okolností do lode nastupuje ako prvý. Následne povolí nástup aj posádke. Pri vystupovaní je to zas presne naopak. Najprv vystupuje posádka a až nakoniec jej kapitán.

 

Predpoklady na vykonávanie funkcie kapitána lode

Výkon tohto zamestnania je regulovaný presne stanovenými právnymi predpismi. V Slovenskej republike o tom pojednáva Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady, ako aj overenie odbornej spôsobilosti člena posádky, a teda aj kapitána, ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov.