Kanál Datteln-Hamm je kanál v nemeckom štáte Severné Porýnie-Vestfálsko. Prepája kanál Dortmund-Emže v meste Dattelne s východnejším mestom Hamm.

Samotný kanál je 47,2 kilometrov dlhý a nachádzajú sa ňom dve klasické vzdúvadlá na prekonanie výškového rozdielu približne 7 metrov. Jedno sa nachádza priamo v meste Hamm a druhé v časti Werries.

V Hamme sa nachádza aj zariadenie na výmenu vody Wasserverband Westdeutsche Kanäle, ktoré napája vodnú cestu vodou z rieky Lippe, aby sa kompenzovalo vyparovanie a prevádzka plavebných komôr.

Keď hladina vody v rieke Lippe klesne pod prietok 10 m³ za sekundu, voda je pumpovaná naopak z kanála Datteln-Hamm do rieky Lippe a kanál dostáva vodu cez čerpadla z riek Ruhr a Rýn.

Kanál bol postavený v rokoch 1906 až 1914 a prakticky ihneď poskytol prepravu pre komerčné plavidlá tento vysoko priemyselnej oblasti. Je to jeden z najdôležitejších kanálov v Nemecku.

 

Štruktúra vodných ciest v okolí

V bezprostrednej blízkosti kanála Dattelm-Hamm sa nachádza hneď niekoľko významných nemeckých vodných ciest, akými sú napríklad kanál Rýn-Herne, dokončený v roku 1916 medzi Duisburgom a Herne. Ďalej dobre známy kanál Dortmund-Emže a tiež kanál Mittelland.

V porovnaní s nimi je kanál Wesel-Datteln-Hamm, otvorený v roku 1930, ktorý preteká paralelne s dolným tokom rieky Lippe, o niečo menej dôležitý.

Kanál Wesel-Datteln je kanál, ktorý sa v roku 1930 napojil na vodnú cestu Datteln-Hamm v celkovej dĺžke 60 km. Predstavuje dôležité dopravné spojenie medzi Dolným Rýnom a severným a východným Nemeckom, spolu s paralelným kanálom Rýn-Herne.

Výstavba kanála Wesel-Datteln sa začala už v roku 1915, dokončený bol o 15 rokov neskôr. Má šesť plavebných komôr v mestách Friedrichsfeld, Hünxe, Dorsten, Flaesheim, Ahsen a Datteln.