Prístav Gdansk sa nachádza na južnom pobreží zálivu Gdansk v Poľsku. Je to jeden z najväčších morských prístavov v Baltskom mori. Dnes si o ňom povieme viac.

Gdansk patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim kontajnerovým prístavom v Poľsku. Ako jediný prístav na brehoch Baltského mora disponuje terminálom pre obsluhu plavidiel s extra veľkým ponorom. Vlastníkom prístavu je štát.

Prístav je rozdelený na dve časti, vnútorný a vonkajší prístav s celkovou rozlohou areálu vyše 1000 hektárov, z čoho tvorí 412 hektárov plocha samotného prístavu.

Špecializované vybavenie prístavu zahŕňa stroje na manipuláciu s obilím, hnojivami, rezivom, rudou, oceľou a samozrejme ISO kontajnermi. Obsluhuje aj takzvané ro-ro lode, nákladné plavidlá určené na prepravu automobilov či dokonca aj nákladných automobilov.

Severná časť prístavu je určená pre obsluhu tých najväčších plavidiel smerujúcich do prístavu. Maximálna kapacita povolených lodí je až 300 000 ton nákladu a maximálnym ponorom 15 metrov. Terminály sú špeciálne prispôsobené na prekládku uhlia, ropy a LPG.

 

Brána do strednej a východnej Európy

Prístav Gdansk má vysoké ambície. Do roku 2030 očakáva nárast HDP v regióne o 48 percent, čo by znamenalo výrazný nárast prekladaných tovarov v prístave. Jeho ambíciou je pozicionovanie prístavu ako hlavnej vstupnej brány do strednej a východnej Európy.

“Prístav sa v najbližšom období značne rozšíri, najmä v rámci DCT terminálu, čiže terminálu, ktorý obsluhuje plavidlá s veľkým ponorom,” uviedol to Marcin Osowski, viceprezident pre infraštruktúru v prístave Gdansk počas summitu RailFreight 2019 v Gdansku.