Tmlg s.r.o.

Jsme personální agentura s celoevropskou působností. Naloďujeme lodní personál na říční, nákladní a výletní lodě. Na výletní lodě hotelový a nautický personál. Na nákladní lodě nautický personál na pozici Deksman, Lichtmatros, Voll matros, Botsman, Mašínista, Kormidelník, Kormidelník s patentem a Kapitán.

O nás

Jako agentura fungujeme sice jen od Ledna 2018 ale v oblasti lodní dopravy působíme už od roku 2008. Poskytujeme brigády, trvalý pracovní poměr a nebo zprostředkování za jedno rázový poplatek, který samozřejmě platí zaměstnavatel / majitel plavidla. Brigády jsou u nás na dohodu a teda jsou za vás odváděné sociální odvody, zdravotní odvody a daň a nebo na živnost a teda jste v postavení osoby samostatně výdělečně činné OSVČ. Zaměstnanci na trvalý pracovní poměr TPP u nás jsou vypláceny na měsíční bázi to znamená, každý měsíc k 27 dni výplata, jako doma tak i na lodi. Výplata zůstává ze mzdy, ne však s minimální plus diety. Za zaměstnance jsou samozřejmě taky odváděné sociální a zdravotní odvody a daň. Každý zaměstnanec dostane formulář A1 o určení legislativy, která hovoří o tom že jsou za vás odváděny odvody na Slovensku. Zprostředkování děláme v takovým případě, že zaměstnavatel chce mít personál tam, kde má registrovanou firmu, to znamená většinou Švýcarsko nebo Lucembursko, v takovým případě platí zaměstnavatel / majitel plavidla po cca 2 týdnech zprostředkovatelovi jedno rázovou provizi za zprostředkování. Platy podle funkce najdete detailně rozepsané v sekci platové podmínky. S pozdravem a přáním úspěšné a dlouhodobé spolupráce TMLG s.r.o.

 S kým spolupracujeme?