KORONA ONLINE

Pod tímto textem najdete PDF Soubory – dokumenty – formuláře, které by se vám mohli hodit v dnešních „divokých“ časech při překračování hranic. Dali jsme tam jen ty, které již od nás skutečně na hranicích policie požadovala a bez kterých by naše chlapy-lodníky nepustili.


 

DOKUMENTY / FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Univerzální formuláře
Zde najdete v pěti jazycích formulář pro vás, který Vám ale musí vyplnit majitel, resp. kapitán lodi, na které plujete. Dokument je vyroben tak, že při jeho otevření se dají vypsat jednotlivá políčka přímo v počítači a potom se celý dokument vytiskne.

univerzálne vyhlásenie v piatych jazykoch (slovenčina, nemčina, holandčina, angličtina, čeština)

univerzálne vyhlásenie v slovenskom jazyku

univerzálne vyhlásenie v nemeckom jazyku

univerzálne vyhlásenie v holandskom jazyku

univerzálny vyhlásenie v anglickom jazyku

univerzálne vyhlásenie v českom jazyku

Osvědčení pro pracovníky mezinárodní dopravy
Tento formulář s sebou mějte pro jistotu v obou jazycích. Tento formulář je zatím na hranicích, alespoň podle našich dosavadních zkušeností, nejžádanější. Pravděpodobně proto, že tam je vlajka EU a vypadá to oficiálně, nevím.
Oznámenie Green Lanes SK – príloha č. 3Oznámenie Green Lanes EN – príloha č. 3Oznámenie Green Lanes DE – príloha č. 3
Čestné prohlášení o tranzitu

Bude v pořádku, když si vyplníte toto prohlášení, podepíšete a budete ho mít u sebe při přechodu přes ČR. Ale i tak budete potřebovat, k tomuto ještě jeden formulář a to: ,, nótu o tranzitu, přes ČR. Pro tuto nótu se musíte obrátit na příslušné velvyslanectví SR v zemi, ze které chcete jít přes ČR + Slovenské velvyslanectví v Praze.
Kontakt: Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze
Pelléova 12, 160 00, Praha 6, Česko
Telefon: +420 233113051
Fax: +420 233113054
Mobilní telefon: + 420 607646573 (pohotovostní mobil mimo pracovní dobu)
Email: emb.prague@mzv.sk
„Slovenskému občanovi bude umožněn přechod územím ČR za předpokladu, že se při vstupu na území ČR prokáže nótou velvyslanectví SR v Praze. Za tímto účelem je nutné, aby žadatel o návrat do SR přes území ČR požádal, minimálně 48 hodin před plánovanou cestou příslušné velvyslanectví SR v zemi, ze které plánuje odjezd, o vystavení uvedené nóty. Každá přepravovaná osoba musí předložit samostatnou nótu vystavenou na její jméno.V případě tranzitu osobním motorovým vozidlem žadatel k žádosti o vystavení nóty zašle příslušnému Velvyslanectví SR v zemi, ze které plánuje odjezd, tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu, datum a místo a přesný čas vstupu a výstupu do/z ČR, registrační číslo vozidla a plánovanou trasu přes území ČR po hranici se SR. Údaje musí být zaslány zvlášť pro každou přepravovnou osobu.,,
Čestné prehlásenie o tranzite
Protokol
Tento formulář si pro jistotu vypište, vytiskněte a vemte s sebou též. Toto je formulář vydaný Rýnskou komisí pro lodní posádky na Rýně.
PROTOKOL 20 18 DE
Osvědčení o odborné plavbě plavidla vnitrozemské vodní dopravy, které se předkládá orgánům dohledu
Dunajská komise
Potvrzení od zaměstnavatele pro pracovníky s kritickou infrastrukturou nebo ve všeobecných službách
Muster Bestätigung_KI_Unternehmen
Potvrzení pro přeshraniční pracovníky o výkonu zaměstnání
Potvrzení pro přeshraniční pracovníky o výkonu zaměstnání

 

Aby toho nebylo málo, kromě již zmíněných formulářů-dokumentů bych vám doporučil mít u sebe lodní knížku, resp. kapitánský patent, smlouvu od zaměstnavatele, pokud jste na HPP nebo živnostenský list a dohodu o spolupráci, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a pokud máte ZTP průkaz, mějte jej u sebe, mohl by se vám hodit.