KORONA ONLINE

Pod týmto textom nájdete pdf súbory – dokumenty – formuláre, ktoré by sa Vám mohli zísť v dnešných ,,divokých,, časoch pri prechode cez hranice. Dali sme tam len tie ktoré už od nás reálne na hraniciach polícia pýtala a bez ktorých by našich chalanov-lodníkov nepustili.


 

DOKUMENTY/ FORMULÁRE NA STIAHNUTIE

Univerzálne tlačivá
Tu nájdete v piatich jazykoch formulár-tlačivo pre Vás, ktoré Vám ale musí vyplniť majiteľ, resp. kapitán lode na ktorej plávate. Dokument je robený tak že sa po jeho otvorení dajú vypisovať jednotlivé políčka priamo v pc a potom sa to už len celé vypísané vytlačí.

univerzálne vyhlásenie v piatych jazykoch (slovenčina, nemčina, holandčina, angličtina, čeština)

univerzálne vyhlásenie v slovenskom jazyku

univerzálne vyhlásenie v nemeckom jazyku

univerzálne vyhlásenie v holandskom jazyku

univerzálny vyhlásenie v anglickom jazyku

univerzálne vyhlásenie v českom jazyku

Osvedčenie pre pracovníkov medzinárodnej dopravy
Toto tlačivo určite pri sebe majte, pre istotu v oboch jazykoch. Toto tlačivo je zatiaľ na hraniciach, teda aspoň podľa našich doterajších skúseností najžiadanejšie. Asi preto že tam je vlajku EU a vyzerá to oficiálne, neviem.
Oznámenie Green Lanes SK – príloha č. 3Oznámenie Green Lanes EN – príloha č. 3Oznámenie Green Lanes DE – príloha č. 3
Čestne prehlásenie o tranzite
Bude fajn keď si toto prehlásenie vyplníte, podpíšete a budete ho mať pri sebe pri prechode cez Českú Republiky. Ale aj tak budete potrebovať k tomuto ešte jedno tlačivo a to ,,nótu o tranzite,, cez Českú Republiku. Pre túto nótu treba kontaktovať príslušné veľvyslanectvo SR v krajine z ktorej chcete ísť cez ČR + Slovenské veľvyslanectvo v Prahe.
Kontakt : Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe
Pelléova 12, 160 00, Praha 6, Česko
Tel.: +420 233113051
Fax: +420 233113054
Mobil:+420 607646573 (pohotovostný mobil v mimopracovnom čase)
Email:emb.prague@mzv.sk
,, Slovenskému občanovi bude umožnený tranzit územím ČR za predpokladu, že sa pri vstupe na územie ČR preukáže nótou Veľvyslanectva SR v Prahe. Za týmto účelom je potrebné, aby žiadateľ o návrat do SR tranzitom cez územie ČR požiadal minimálne 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod, o vystavenie uvedenej nóty. Každá prepravovaná osoba je povinná predložiť samostatnú nótu vystavenú na jej meno.V prípade tranzitu osobným motorovým vozidlom žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty zašle príslušnému veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, dátum a miesto a presný čas vstupu a výstupu do/z ČR, evidenčné číslo vozidla a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR. Údaje je potrebné zaslať samostatne pre každú prepravovanú osobu.,,
Čestné prehlásenie o tranzite
PROTOKOL
Toto tlačivo si pre istotu vypíšte, vytlačte a zoberte zo sebou tiež. Je to to tlačivo vydané rýnskou komisiou, pre lodné posádky na Rýne.
PROTOKOL 20 18 DE
Osvedčenie o odbornej plavbe plavidla vnútrozemskej vodnej dopravy, ktoré sa predkladá orgánom dohľadu
Dunajská komisia
Potvrdenie od zamestnávateľa pre pracovníkov s kritickou infraštruktúrou alebo vo všeobecných službách
Muster Bestätigung_KI_Unternehmen
Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania
Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

 

Aby toho nebolo málo, tak okrem už spomínaných tlačív – formulárov -dokumentov, by som Vám odporúčal mať pri sebe lodnú knižku, resp. kapitánsky patent , zmluvu od zamestnávateľa ak ste na TPP alebo živnostenský list a zmluvu o spolupráci ak ste SZČO a pokiaľ máte ZŤP preukaz majte pri sebe aj ten , mohol by sa Vám hodiť.